Tham gia Thử thách Yoga lớn nhất từ trước tới nay!
Hành trình thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn chính là đây!
Miễn phí 100%!

Thử thách Yoga 30 ngày được thiết kế để bạn hình thành thói quen luyện tập Yoga. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, trong vòng 30 ngày để có cơ thể dẻo dai khỏe mạnh và giảm bớt căng thẳng. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Sophie, bạn chỉ cần chuẩn bị một tinh thần cởi mở để tham gia Thử thách. Được thiết kế cho tất cả mọi người kể cả người mới tập hoặc chưa biết gì về Yoga. Hãy rủ thêm bạn bè người thân cùng tham gia!

Đăng ký email để nhận được lịch tập 30 ngày + nhận email hàng ngày hướng dẫn bạn tham gia Thử thách Yoga 30 ngày

Đăng ký email để nhận được lịch tập 30 ngày + nhận email hàng ngày hướng dẫn bạn tham gia Thử thách Yoga 30 ngày

Videos (1 video hướng dẫn và 30 videos bài tập)

Đăng ký email để nhận được lịch tập 30 ngày + nhận email hàng ngày hướng dẫn bạn tham gia Thử thách Yoga 30 ngày