Archive Tháng: Tháng Tư 2017

Yoga101: HÍT THỞ TRONG YOGA

By : -

Hẳn các yogis đều nhất trí rằng hít thờ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong Yoga. Thế nhưng chắc nhiều yogis vẫn tự hỏi: Hít thở đóng vai trò cụ thể thế nào trong yoga? Hơi thở trong yoga khác gì với hơi thở bình thường? Trong yoga có bao nhiêu cách […]

READ MORE